ข้อคิดเรื่องภาคใต้ เห็นคลิปทหารโดนยิงด้วยกองกำลังกู้ชาติปัตตานี ต้องฆ่าให้หมด??

(1/3) > >>

ลูกชาวนาไทย:
ปัญหาของภาคใต้เกิดจากคนไทยส่วนใหญ่ไม่ยอมรับความจริงว่า มีขบวนการกู้ชาติของ รัฐเอกราชในอดีตคือ "รัฐปัตตานี ดารุสซาลาม" อยู่ พยายามเอาปัญหาอื่นๆ ที่เป็นปัญหารอง เข้ามากลบปัญหาหลัก เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาผู้มีอิทธิพล ปัญหาการค้าของเถื่อนเข้ามาปนกันมั่วไปหมด ทำให้ฝ่ายไทยเองก็วิเคราะห์ปัญหาไม่ออก โยงกันมั่วไปหมด

1. ปัญหาที่เป็นพื้นฐานคือ "ขบวนการกู้ชาติ" ซึ่งอาจมีหลายกลุ่มย่อย แบบที่คนเสื้อแดงก็มีหลายกลุ่ม และอาจไม่ประสานกันก็ได้ แต่เข้าใจในเป้าหมายร่วมกัน เพราะแต่ละกลุ่มก็มียุทธศาสตร์ยุทธวิธีเป็นของคนเอง และต้องการความคล่องตัว เขาจึงไม่มีกลุ่มเดียว ความหลากหลายในกลุ่มนี้เสื้อแดงน่าจะเข้าใจดี

2.ขบวนการกู้ชาติ หรือการแบ่งแยกดินแดนที่ไหน ก็ต้องการ "ทรัยากร" คือ เงินและอาวุธ ซึ่งความต้องการพื้นฐานคือ เงินเพื่อซื้ออาวุธ ดังนั้น แหล่งที่มาของเงิน อาจเป็น
 - การสนับสนุนจากต่างประเทศ
 - การสนับสนุนของคนในประเทศ คนในพื้นที่
 - การค้าสิ่งของที่ผิดกฎหมาย ต่างๆ โดยการเรียกเก็บ "ภาษี" เถื่อน ของเขา (ก็เหมือนรัฐเอกราชทั้งหลายเรียกเก็บภาษีนั่นแหละ) แหล่งเงินดีๆ คงต้องมาจากของเถื่อน ยาเสพติดเป็นต้น

เมื่อต้องการเงิน  และมีกองกำลังติดอาวุธ ก็สามารถคุ้มครองแหล่งเงินเหล่านี้ เพื่อนำไปสนับนุน ขบวนการของตนได้

3. ดูจากคลิปยิงทหาร เราจะเห็นว่า กองกำลังฝ่ายตรงข้ามนั้น ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี มีการทำงานอย่างเป็นระบบ วางแผนมาอย่างดี นั่นแสดงว่ามีการฝึกกันมาอย่างดี จาก "แหล่งฝึกที่ใดที่หนึ่ง" น่าจะนอกประเทศ รถคันหลังที่เห็นลงมายิงเพื่อเป็นฉากกำบังนั้น คนที่ถือปืนลงมายิง เหมือนหน่วยคอมมานโดเลย ไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดา แต่เป็น "กองกำลังของเขา"

4. ในโลกนี้ ไม่มีคนธรรมดา ยอมตายเพื่อปกป้องขบวนการผิดกฎหมาย แต่คนดีๆ มีศีลธรรม มีการศึกษา จะยอมตายเพื่อสองสิ่งคือ "ยอมตายเพื่อชาต" และ "ยอมตายเพื่อศาสนา" ดังนั้น คุณไม่ต้องไปหาเลยว่าคนเลวๆ นักเลงในชุมชน 3 จังหวัดนั้น คือ กองกำลัง  แต่คนที่เป็นกองกำลังนั้น น่าจะเป็นคนมีการศึกษา เป็นที่น่าเชื่อถือ ของพวกเขา อาจเป็นคนดีที่สุดในกลุ่มพวกเขานั่นแหละ ก็เหมือน พระนเรศวรกู้ชาติ คนดีมีฝีมือทั้งนั้นที่เข้าร่วม คนเลวๆ ไม่เข้าร่วมในอุดมการณ์และตายฟรีแบบนี้หรอก แต่เขาตายเพื่อศักดิ์ศรีและเกียรติยศ

5. เมื่อคนไทยไม่ยอมรับความจริงเรื่องนี้ การเจรจา การแก้ปัญหาก็เป็นไปไม่ได้ วิธีแก้ปัญหามี 3 วิธีคือ

   - ฆ่าทิ้งให้หมด ขนกองกำลังจากส่วนกลางเข้าไปในพื้นที่ ฆ่าผู้ชายทิ้งให้หมด อาจตายสัก 500,000 คน แบบนั้นสงบแน่
   - เจรจายอมให้มีการปกครองตนเองระดับหนึ่งที่เรียกสมัยใหม่ว่า Autonomous Area สมัยโบราณเราอาจเรียกว่า "หัวเมืองประเทศราช" เหมือนสมัย รัชการที่ 5 ที่ให้หัวเมืองปักษ์ใต้เหล่านี้เป็นประเทศราช ขึ้นตรงกับส่วนกลาง มีอิสระปกครองตนเองในระดับหนึ่ง แต่ยังรวมอยู่ในราชอาณาจักรไทย
  - เมื่อฆ่าไม่ไหว หรือโดนบีบจากนานาชาติอย่างหนัก ก็ต้องยอมให้เป็น" เอกราชไป" ปล่อยมือไป

นอกจากสามทางนี้แล้ว ผมยังไม่เห็นทางว่ามันจะสงบได้อย่างไร ในอดีตเราก็เคยปราบหนักมาแล้วอย่างน้อยก็ 3 ยุค คือ ยุค ร.5 สมัย พระยาปัตตานี (อับดุลกาเดร์) หรือสุลต่านปัตตานี (พ่อของหยีสุหรง ปู่ของเด่น โต๊ะมีนา) สมัย ร.7 กบถ 3 ตวนกู  และสมัยจอมพล ป. หรือสมัยหยีสุหรง  (ผมอาจจำสับสนแต่ขี้เกียจคนให้ละเอียด)  

เราปราบหนัก คนรุ่นที่มาต่อสู้ล่มตายไป หรือแก่ไป ก็สงบไปสัก 30 ปี คนรุ่นใหม่ ที่มีประวัติศาสตร์เก่าเดิม ก็เกิดขึ้นอีกและสู้กันอีก สรุปคือ รุ่นที่ติดเชื้อไปแล้ว ไม่มีทางที่จะยอมเขาก็สู้จนตาย แต่สมัยก่อนก็ไม่มีปัญหา เพราะเป็นแค่การก่อกบถของคนในพื้นที่ อย่างมากก็ได้รับการสนับสนุนจากคหบดีในมาเลเซียบ้าง

แต่ยุคนี้ ประเทศอาหรับร่ำรวยจากน้ำมัน การสนับสนุนก็มาจากทั่วโลก ทำให้ "ปัตตานี ดารุสซาลาม" มีการสนับสนุนจากทั่วโลก อาจเชื่อมโยงกับ กลุ่ม "อิสลามหัวรุนแรง Muslim Fundamentalism เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทั้งเงิน และอาวุธ รวมทั้งการฝึกจากขบวนการมุสมุสลิมหัวรุนแรงทั้งหลาย

6. ปัญหาทั้งหลายทั้งปวง แก้ไม่ได้ เพราะคนไทย อาจ "ยึดติดคับแคบ" กับคำว่า "ราชอาณาจักรไทยเป็นรัฐเดี่ยว" จะปกครองด้วยวิธีการอื่นไม่ได้ ต้องเป็นระบบ "เทศาภิบาย" คือ รวบอำนาจจากส่วนกลางเท่านั้น แนวคิดเรื่อง Autonomous Area, Federal, Federation ระบบแบ่งอำนาจแบบที่ใช้ใน Scotland ก็ทำไม่ได้ ระบบ "เจ้าประเทศราช" แต่เดิมที่คนไทยคุ้นเคยกันดี ก็เอามาใช้ไม่ได้

ค้บแคบกันดีแท้ กับสมกับที่หมอดูเขาว่าเป็น "ยุคถิ่นกาขาว" สังคมกระแดะไปหมด ไม่ยอมรับความจริง ใครคิดแตกต่างออกไปก็กลายเป็นขายชาติ ทรยศชาติ (ตามแนวความคิดของพวกคับแคบ) ทั้งสิ้น

7. ความรุนแรงในภาคใต้ ไม่แพร่ขยายขึ้นมาถึง กทม. เหมือนพวก IRA ของอังกฤษที่วางระเบิดถึงลอนดอน เราอาจคิดได้สองทางคือ พวกนั้นยังไม่มีความสามารถในการวางระเบิดที่ กทม. หรือ "พวกเขายังไม่มีความตั้งใจที่จะขยายเขตสงครามขึ้นมา"
 
ผมเชื่อว่าเป็นประการหลังมากกว่า เพราะพวกอิหร่านก็ยังมาวางระเบิดใน กทม.ได้  ซึ่งหากเป็นประการหลัง ผมคิดว่าพวกเขา "ยังมีเจตจำนงค์ที่จะเจรจา" มากกว่าที่จะสุดกู่แบบ Extreme ไปเลย

8. จากคำประกาศต่างๆ พอที่จะเชื่อได้ว่า เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของพวกเขาในระยะใกล้คือ "การขับไล่คนพุทธ" ออกจากพื้นที่ให้หมด ด้วยการสร้างความหวาดกลัว หรือทำ Cleaning ชาติพันธ์ของพวกเขาในพื้นที่ก่อน ชาวพุทธที่เป็นชาวบ้านปกติคงอยู่ไม่ได้ ต่อให้มีความสัมพันธ์กับคนในพื้นที่ดีแค่ไหน ก็ไม่มีประโยชน์ เพราะมันคือ "ยุทธศาสตร์" ขององค์กรกู้ชาติของพวกเขา ปัจเจกชนในพื้นที่คงไม่มีความหมายอะไร หากเอาใจออกห่าง นอกจากได้ชื่อว่าทรยศต่อพี่น้องของตน ก็อาจถูกสังหาร

9. จากที่ผมได้ยินมาบ้าง พวกเขายังไม่มีความตั้งใจรุนแรงถึงขนาดเป็นเอกราช แต่ก็ต้องการการปกครองตัวเองแบบอิสระเพียงพอที่จะรักษาวัฒนธรรมของตนเอาไว้ได้ สรุปคือ ระบบปกครองแบบเจ้าประเทศราช ในสมัย ร.5 นั้นอาจเป็นคำตอบ  สมัยใหม่เรียก เขตปกครองตนเองอิสระ

การแยกเป็นเอกราช ผมเชื่อว่าพวกเขาส่วนหนึ่งก็อยากเป็น แต่ส่วนใหญ่อาจยังไม่สุดกู่ถึงขนาดนั้น เพราะอย่างน้อย การรวมอยู่กับไทย อาจได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การส่งสินค้า การเดินทาง งบประมาณจากส่วนกลาง การท่องเที่ยว สรุปคือ ยังได้ประโยชน์แบบสหภาพยุโรปอยู่  

แนวโน้มของโลกยุคใหม่คือ รวมตัวกันในระดับ "มหภาค" เช่น เศรษฐกิจ การทหาร การคลัง ระบบเงินตรา แต่ต้องการเป็นอิสระในระดับปกครองตนเอง

10. ผมเห็นมีคนตั้งกระทู้ว่า ทบ.น่าจะซื้อ ฮ.อาปาเช่ ประจำการในจังหวัดภาคใต้ แนวคิดนี้ก็คือ "ส่งกองทัพเข้าไปปราบให้ราบคาบ" นั่นเอง ผมคิดว่าต่อให้ซื้อ อาปาเช่ สัก 1,000 ลำ มันก็คงไม่สงบ พวกเขาก็ต้องหาทางสู้จนได้ อาจไปหาเงินจากพวกอาหรับมาซื้อ จรวดต่อสู้อากาศยาน หรือ ไม่ก็หา Dirty Bomb หรือ คาร์บอม หรือ ระเบิดฆ่าตัวตาย วุ่นวายหนักกว่าเดิม

แนวคิดนี้ก็ยังอยู่ในวิธีการแก้ปัญหาตามข้อ 1 คือ "ฆ่าให้หมด" นั่นเอง

Bell:
ก็ให้เค้าปกครองกันไป  ทำแบบพิเศษแบบพัทยาก้ได้..ว่าแต่  ปัตตานีเลี้ยงตัวเองได้เหมือนพัทยาหรือไม่ ถ้าส่วนกลางไม่ต้อง subsidize ก็ทำได้ แต่ถ้าให้ปกครองตัวเองแล้วเลี้ยงตัวเองไม่ได้ก็ไม่น่าทำ

คนห่วงบ้าน:
เรื่องสามจังหวัดก็ชวนงงเล่นเหมือนกัน  มันหลายเรื่องผสมปนเปไปหมด  เรื่องเงินจากยานั่นก็กลุ่ม  ค้าน้ำมันเถื่อนก็อีกกลุ่ม  คุ้มครองสถานบันเทิงก็อีกกลุ่ม  แต่การสู้รบที่ยาวนานเราก็จะได้ผู้เชี่ยวชาญการรบมากขึ้นทั้งฝ่ายเราและฝ่ายเขา  แล้วมันเป็นผลดีหรือเปล่าล่ะครับ  เงิน 180,000 ล้านบาทกับเวลา 8 ปี  แล้วยังไม่รู้จะเพิ่มอีกเท่าไรทั้งเงินและเวลา 
ครูฝึกทหารของเขาก็ตั้งแต่รุ่นสงครามอัฟกานิสถานเพียบ  เด็กใหม่เราก็เกณฑ์มาฝึกให้ทุกปีอยู่แล้ว  ปลดเสร็จก็ไปอยู่ฝั่งโน้นไม่รู้เท่าไร   

ไม่เปลี่ยนความคิด  ไม่เปลี่ยนยุทธศาสตร์  ก็เสียหายไปเรื่อยๆแบบนี้

เพราะมองเขาเป็นเขา   ไม่เคยมองว่าเขาเป็นเรา  อยู่ร่่วมแผ่นดินเดียวกัน  มองปัญหาที่ต้องร่วมแก้  แก้ด้วยลูกปืนอย่างนี้ เขาก็มีเหมือนกัน

ถ้าการเมืองไม่กล้านำในเรื่องนี้  ก็คงเพาะฝีเลี้ยงไข้กันต่อไป

สามชุก:
รัฐปาหัง มาเลเซีย ทุกคนก็รู้ว่าเป็นแหล่งซ่องซุมใหญ่ กองกำลังรบหลักของมาเลเซีย ก็อยู่ที่รัฐนี้ กำลังด้านอากาศยานและรถถังของมาเลเซีย เค้ามีไว้ก็เพื่อเตรียมรบกับเราโดยเฉพาะ ต้องแก้ไขที่ปากท้องและความเป็นอยู่ของคนในท้องที่ให้ดีที่สุดให้เห็นว่าการพัฒนาดีอย่างไร เมื่อก่อนมี จคม ไว้ชนกับมาเลเซีย เราเลยไม่ค่อยมีปัญหา คงต้องสร้างรัฐกันชนเหมือนเดิม ตอนนี้ในมาเลการเมืองภายในก็ไม่ค่อยปกติสุขซักเท่าไร อาจมีการปลุกระดมให้เกลียดคนไทยมากขึ้นเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของคนในมาเลเซียเอง สรุป แนวรบภาคใต้ไม่เคยเปลี่ยน

goddamnmark:
เคยตั้งประเด็นต่อรัฐบาลว่า ในอดีตเราเคยมี ผกค.ซึ่งไม่ทำร้ายประชาชนเพราะเขาถือว่า ผกค.เป็นปลา ประชาเป็นน้ำ แต่เราก็สามารถแยกปลาออกจากน้ำและทำให้ ผกค.สงบลงได้ แต่กรณี ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ผู้ก่อความไม่สงบฆ่าหมดไม่ว่าเด็ก ผู้ใหญ่ สตรี ไทยพุทธหรือมุสลิม และฆ่าอย่างโหดร้ายทารุณ เหตุใดเราจึงทำให้สงบไม่ได้ หากผู้เกี่ยวข้องตอบปัญหานี้ไม่ได้ คงยากที่ภาคใต้จะสงบ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป